กลับไปยัง : นรด. / ศศท. / รร.รด.ศศท.

* รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 ส่วนกลาง (สำรอง) (ชาย/หญิง) ปีการศึกษา 2561 *

ข้อมูลเพิ่มเติม: กองกำลังพล ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร โทร. 0-2275-4504


กรุณาใส่ข้อมูลผู้สมัคร นศท.ที่ต้องการตรวจสอบ ( ไม่จำเป็นต้องกรอกครบทุกช่อง )
เลขประจำตัวประชาชน :    ชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล :    สถานศึกษาฯ : เพศ :


กรุณาใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

จัดทำโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน e-mail: it@tdc.mi.th