กลับไปยัง : นรด. / ศสร. / รร.รด.ศสร.

* รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 ส่วนกลาง (สำรอง) (ชาย/หญิง) ปีการศึกษา 2560 *

ข้อมูลเพิ่มเติม: กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง โทร. 0-2275-4504


กรุณาใส่ข้อมูลผู้สมัคร นศท.ที่ต้องการตรวจสอบ ( ไม่จำเป็นต้องกรอกครบทุกช่อง )
เลขประจำตัวประชาชน :    ชื่อ :    นามสกุล :    สถานศึกษาฯ :

 

จัดทำโดย กองกรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน e-Mail: it@tdc.mi.th